Kopia pliku Lista rezerwacyjna - Knurow ul. Zimowa